Fúze a akvizice / Obchodní právo

Poskytování právního poradenství v oblasti obchodního práva je jedním ze dvou stěženích pilířů naší advokátní kanceláře. V rámci uvedeného právního odvětví máme zkušenosti a poskytujeme nejčastěji tyto služby:

 • zakládání obchodních společností
 • zápisy do obchodního rejstříku
 • zajišťování podnikatelských oprávnění
 • zvyšování a snižování základního kapitálu
 • poskytování příplatku do vlastního kapitálu
 • konání valných hromad obchodních společností
 • konání schůzí jiných orgánů obchodních společností
 • úprava právních vztahů mezi spojenými osobami v rámci koncernu
 • úprava právních vztahů k obchodním podílům a akciím
 • likvidace obchodních společností
 • provádění právního due diligence
 • právní asistence při akvizicích a transakcích
 • právní asistence při finančních transakcích včetně problematiky zajištění
 • příprava smluvní dokumentace
 • právní analýza a příprava smluvních (obchodních) podmínek
 • vedení a posuzování sporů vzniklých z obchodních vztahů
 • právní asistence při přeměnách obchodních společností včetně jejich fúze
 • úprava právních vztahů k vrcholovému managementu obchodních společností
 • právní asistence při strukturování holdingu se zaměřením na dosažení daňové optimalizace
 • zajištění služeb spolupracujících daňových poradců, auditorů a znalců

ČLENSTVÍ

Advokátní kancelář KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. je členem mezinárodního řetězce nezávislých právních kanceláří Law Europe International (LEI) existujícího již od roku 1992 a sdružujícího více jak 800 právních odborníků z celého světa. KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. je tak schopna prostřednictvím ostatních členů zajistit klientům právní poradenství i ve většině evropských zemí a v hlavních jurisdikcích mimo Evropu.