Pracovní právo

Jsme si vědomi toho, že bez kvalitního poskytování poradenství v oblasti pracovního práva nemůže fungovat žádná obchodní společnost. Klademe proto mimořádný důraz na kvalitu služeb poskytovaných v této oblasti. Našim klientů nabízíme zejména tyto služby:

 • příprava pracovních smluv a dalších pracovněprávních dokumentů upravujících vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli
 • úprava vztahů mezi společností a vrcholovým managementem
 • příprava pracovních řádů zaměstnavatelů
 • příprava dalších vnitřních předpisů zaměstnavatelů
 • právní asistence při ukončování pracovních poměrů včetně hromadného propouštění zaměstnanců
 • právní asistence při agenturním zaměstnávání
 • zastupování klientů v pracovně právních sporech
 • zastupování zaměstnavatelů ve správních řízeních v důsledků spáchání správního deliktu v oblasti pracovního práva
 • právní asistence v oblasti pracovního práva při transakcích, zejména pak v oblasti přechodu práv a povinností z pracovních poměrů
 • provádění právních auditů v oblasti pracovního práva
 • analýza rizik / odhalení nedostatků a možných správních deliktů v oblasti pracovního práva
 • zajištění komplexního poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně analýzy dodržování relevantních právních předpisů
 • zajištění poradenství v oblasti mzdového účetnictví

ČLENSTVÍ

Advokátní kancelář KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. je členem mezinárodního řetězce nezávislých právních kanceláří Law Europe International (LEI) existujícího již od roku 1992 a sdružujícího více jak 800 právních odborníků z celého světa. KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. je tak schopna prostřednictvím ostatních členů zajistit klientům právní poradenství i ve většině evropských zemí a v hlavních jurisdikcích mimo Evropu.