JUDr. Lucie Němečková


JUDr. Lucie Němečková

JUDr. Lucie Němečková

vedoucí advokát

Email: l.nemeckova@advokati-ks.cz

Telefon: +420 257 211 091

Fax: +420 257 212 649

Jazyky

  • český
  • německý

Vzdělání

  • Právnická fakulta pražské Univerzity Karlovy
  • Právnická fakulta Universität Passau

Dosavadní kariéra

  • 2007 Korbař, Pokorný a spol.
  • 2007 - 2010 spolupracovník Mgr. Jiřího Kaňky
  • 2010 - současnost KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o.

Oblast expertizy
Lucie Pelikánová je advokátem specializujícím se zejména na oblast civilního práva, včetně práva procesního, dále pak se pak zabývá i právem trestním, zejména pak v souvislosti s hospodářskou a daňovou kriminalitou. V rámci sporné agendy se pravidelně zabývá problematikou uplatňování nároků z titulu odpovědnosti za škodu a vymáhání pohledávek klientů, přičemž opakovaně zastupuje klienty před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Členství v profesních sdruženích a jiných orgánech

  • Česká advokátní komora

ČLENSTVÍ

Advokátní kancelář KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. je členem mezinárodního řetězce nezávislých právních kanceláří Law Europe International (LEI) existujícího již od roku 1992 a sdružujícího více jak 800 právních odborníků z celého světa. KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. je tak schopna prostřednictvím ostatních členů zajistit klientům právní poradenství i ve většině evropských zemí a v hlavních jurisdikcích mimo Evropu.